Google Plus

Google Plus (ook bekend als Google+ of G+) is een sociaalnetwerksite van Google. Google lanceerde Google Plus in 2011. Veel mensen dachten dat Google hiermee een directe aanval op de dominate positie van Facebook  uitvoerde, maar Google heeft dit nooit bevestigd. Inmiddels zijn er meer dan 500 miljoen mensen aangemeld op Google Plus.Op Google Plus kunnen gebruikers zogenoemde kringen aanmaken. Zo kun je aparte kringen maken voor vrienden, collega’s en familie en je berichten zó plaatsen dat alleen de mensen in de geselecteerde kring ze te zien krijgen.Voorstanders van Google Plus vinden het platform in de verste verte niet lijken op andere sociaalnetwerksites als Facebook of Twitter. Google Plus brengt namelijk niet alleen mensen bij elkaar die elkaar al kennen (zoals Facebook doet) maar richt zich juist op mensen die elkaar nog niet kennen – maar wel gezamenlijke interesses en passies hebben. Door het bouwen van Communities (gemeenschappen) en het goed gebruiken van de Circles (kringen) kun je zo precies zien en delen waar je interesse in hebt.Tegenstanders daarentegen noemen Google Plus een spookstad, te ingewikkeld en niet interessant.