Spiegelneuronen

Wat zijn spiegelneuronen?

Spiegelneuronen zijn onderdelen van het menselijk brein. Het zijn de hersencellen die automatisch bij mensen activeren als ze anderen een specifieke handeling zien verrichten. Deze hersencellen spelen een rol bij het begrijpen en interpreteren van een bepaalde actie. Door onze spiegelneuronen kunnen we emoties aanvoelen en het gedrag van anderen begrijpen. Spiegelneuronen zorgen er dan ook voor dat we ons kunnen inleven in een ander. Ons empathisch vermogen is hieraan verbonden en zorgt dan ook voor onze betrokkenheid. Dit onderstreept het belang van deze spiegelneuronen in ons sociale leven en bij onze interpersoonlijke relaties.

Spiegelneuronen zijn enorm belangrijk bij het aanleren van vaardigheden. Er ontstaat in de hersenen een bepaalde verbondenheid als er handelingen worden nagebootst of een bepaald gedrag wordt gevolgd. Spiegelneuronen vormen een belangrijke schakel in ons vermogen om iets te leren.

Ook in de marketing speelt commitment een belangrijke rol. Juist daarom zijn spiegelneuronen van grote waarde voor reclamemakers. Door het activeren van deze neuronen worden mensen geprikkeld om imitatiegedrag te vertonen.

Imitatiegedrag komt veel meer voor dan we zelf beseffen. We vertonen vaak onbewust dit gedrag in vorm van lichaamshoudingen, accenten, stemmingen en het tonen van emoties. Hieruit ontstaan vaak onze onbewuste voorkeuren. Daarnaast spiegelen we onszelf door dit imitatiegedrag. Een spreker voor een volle zaal zal meer enthousiasme op zijn publiek kunnen uitstralen als hij of zij zelf ook dit gedrag uitstraalt. De term “voorbeeldfunctie” is hierbij dan zeker ook van toepassing. Dit is ook de reden dat de kracht van een goede verkoper vaak gerelateerd is aan het vermogen om te spiegelen. Op het moment dat de verkoper het gedrag van de andere partij imiteert, ontstaat er een verbondenheid.

Het gebruik maken van spiegelneuronen kan ook voor websites en webshops een perfecte techniek zijn om emoties op te roepen. Het is hierbij wel van belang om de gebruiker visueel te prikkelen door het gebruik van sprekende afbeeldingen en video’s. Deze beelden blijven veel langer hangen in het geheugen van de mens en zorgen voor verbinding.