Neocortex

Wat is de neocortex?

Onze hersenen zijn onder te verdelen in drie delen. Naast het reptielenbrein en het zoogdierenbrein hebben kennen we de neocortex. De neocortex is het buitenste gedeelte van de hersenen van een mens. Dit is de jongste laag van ons brein. De Neocortex zorgt ervoor dat we informatie bewust kunnen verwerken en rationeel te redeneren. Dit hersengedeelte wordt dan ook vaak “het menselijk brein” genoemd. Dit brein zorgt ervoor dat we zaken kunnen waarnemen, bewegingen kunnen maken, taal kunnen spreken, ons analytisch vermogen en abstract denken.

De mens beschikt over de grootste neocortex capaciteit in vergelijking met andere zoogdieren. Ons creatieve en intellectuele vermogen wordt in dit gedeelte van de hersenen ontwikkeld. De Neocortex bestaat uit een linker- en rechterhersenhelft. Deze delen hebben afzonderlijke “taken”.

  • De linker hersenhelft zorgt voor ons vermogen om gegevens te analyseren, verbanden te zien en om logisch na te denken over zaken.
  • De rechter hersenhelft zorgt voor onze creatieve capaciteiten. Hierbij kun je denken aan intuïtie, muzikaliteit, schoonheid te creëren en herkennen, vindingrijkheid en de mogelijkheden om “out of the box” te denken.


De neocortex bestaat uit diverse lagen die grenzeloos met elkaar verbonden zijn. Hierbij moet gedacht worden aan moleculaire lagen, twee korrel lagen, twee piramide lagen en een spoelvormige laag.

De Neocortex wordt ingezet bij het plannen van onze activiteiten. Een goed voornemen wordt vormgegeven door de neocortex. Dit voornemen kan wel eens in strijd raken met het reptielenbrein en het zoogdierenbrein, die andere taken en prioriteiten hebben. Een gewoontepatroon zit immers in het reptielenbrein ingesleten. Het zoogdierenbrein speelt dan weer een rol bij de emoties die bij deze “strijd” vrijkomen. Dit tekent het feit dat de drie lagen in het menselijk brein onafhankelijk van elkaar werken. Een goed voornemen vasthouden zal dan ook alleen lukken als de drie breinen op één lijn zitten. Dit verklaart ook het belang van een goede motivatie om een voornemen echt door te zetten.