Negativity bias

Wat is negativity bias?

De term negativity bias is een term die betrekking heeft op de negatieve werking van de hersenen van de mens. De hersenen van de mens zijn dusdanig opgebouwd dat er een grotere gevoeligheid is voor onplezierige impulsen. Hierdoor blijven negatieve zaken vaak langer in het geheugen “hangen” dan positieve zaken. Dit komt omdat dit nieuws al in de vroegste fase van de informatieverwerking van de hersenen wordt gedetecteerd. Negativity bias kan dus gezien worden als een negatieve vertekening waardoor mensen meer nadruk leggen op negatieve gebeurtenissen dan op positieve gebeurtenissen en hierop hun cognitieve gedrag zoals het redeneren en handelen aanpassen.

Het is niet geheel duidelijk hoe de mens het vermogen heeft ontwikkeld om “negatieve energie” sneller te detecteren. Waarschijnlijk ligt hier een vorm van overlevingsdrang aan ten grondslag, de behoefte om hier juist uit de buurt te blijven. De neiging tot negativiteit had dus een sterk evolutionair doel. Opvallend is dat negativity bias ook een duidelijke rol heeft in veel talen. In de meeste talen (waaronder in het Engels) zijn er veel meer woorden die negatieve emoties beschrijven dan positieve emoties.

Negativity bias zorgt ervoor dat de mens veel meer waarde hecht aan de “negatieve zaken” in vergelijking met de positieve invloeden. Hierdoor blijven negatieve ervaringen veel langer hangen dan positieve belevenissen. Er zijn mensen die een plezierige dag of een prettige interactie met een ander persoon negatief laten beïnvloeden als deze wordt afgesloten met een situatie die als minder prettig wordt ervaren zoals een file op weg naar huis of één vervelende opmerking van de andere persoon. Op het moment dat je deze positieve ervaringen laat overstemmen door een negatief moment, ben je slachtoffer van negativiteitsbias (negativity bias).

Er zijn vier vormen van negativity bias te onderscheiden:

  • Negatieve potentie geeft het verschil in subjectief gewicht van iets positiefs of iets negatiefs aan. Kritiek zal eerder worden herinnerd als een compliment.
  • Negatieve gradiënten geven het verschil in het gevoel bij gebeurtenissen weer. Negatieve gebeurtenissen lijken veel negatiever als ze dichterbij komen dan positieve gebeurtenissen positief lijken. Een negatieve gebeurtenis zal dus sneller emoties oproepen dan een positieve gebeurtenis. Je kijkt sneller tegen iets op dan dat je naar iets uitkijkt of je op verheugd.
  • Negativiteit overheersing (of de dominantie van negativiteit) zorgt ervoor dat de som van alle aspecten een situatie meer negatief maken dan positief. Een gemaakte fout kan hierdoor veel zwaarder wegen ten opzichte van eerdere goede prestaties die zijn geleverd. Deze vorm van negativiteitsbias komt vooral voor bij het testen van innovaties van producten, websites of software.
  • Negatieve differentiatie geeft een beeld over de aandacht die op een situatie gevestigd wordt. Negatieve situaties lijken vaak veel gecompliceerder en vragen hierdoor veel meer cognitieve aandacht.