productpagina conversie optimalisatie

Productpagina: 6 tips voor de meeste verkopen ooit!

Heb je één of meerdere productpagina’s waar het aantal verkopen in verhouding met het aantal bezoekers tegenvalt? Weet je niet wat de exacte oorzaak is of hoe je het aantal verkopen verhoogt? Deze 6 tips zorgen voor progressie in je verkopen!

Je voorkomt met deze tips dat je productpagina leidt aan echte conversiekillers. Deze conversiekillers weerhouden jouw bezoekers om verder in de funnel te gaan.. Ze weerhouden jou van meer verkopen!

1. Afleiding: Hé, dat is ook interessant!

Het hebben van teveel afleiding op je productpagina is een echte conversiekiller. Nu vraag je je wellicht af; wat is ‘teveel’? Wat teveel is verschilt per website. De bezoekers van website X zijn al afgeleid door de social-share buttons, terwijl de bezoekers van website Y pas zijn afgeleid op een productpagina als onderstaand voorbeeld:

Te drukke productpagina

Waarom een productpagina met afleiding een echte conversiekiller is? Het leidt je bezoekers af. Je bezoeker ziet een afleiding– bijvoorbeeld het Facebookicoon – en hij klikt erop. Hierdoor verlaat hij jouw productpagina (of erger: je website). Probeer hem nu maar eens terug te krijgen. Dit is erg lastig, daarom is voorkomen beter dan genezen.

Door overbodige afleiding te elimineren, maak je een productpagina die volledig is afgestemd op het zo gemakkelijk mogelijk maken van het bestellen. Er is geen afleiding, je bezoeker blijft in de ‘koopmodus’ en klikt op de bestelbutton. Hij is een stap verder in de funnel in plaats van dat hij één of meerdere stappen teruggaat.

2. Bestelbutton: Er ontbreekt iets..

Heb je geen overbodige afleiding op je productpagina? Dan is het verstandig om je bestelbutton onder de loep te nemen. Hier heb ik het niet over de kleur, grootte of de vorm, want je kunt daar altijd over blijven twisten.. Ik heb het over de positie. Het is immers fundamenteel dat je bezoeker de bestelbutton in één oogopslag ziet.

Zelf zie ik nog websites waarbij de bestelbutton onder de eerste ‘vouw’ van de productpagina is geplaatst. Dit betekent dat de bezoeker eerst moet scrollen voordat hij de bestelbutton ziet. Het verplichten van je bezoeker tot scrollen is nadelig, want:

  • Een kleinere percentage van je bezoekers ziet je bestelbutton.
  • Het aantal klikken op de bestelbutton neemt proportioneel af.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken (de cijfers zijn om het voorbeeld te verduidelijken en zijn nergens op gebaseerd);

De productpagina heeft 10.000 bezoekers gehad. Van deze 10.000, scrollt 40% (4.000) naar de tweede vouw. Hiervan klikt 10% (400) op de bestelbutton. Als we de bestelbutton op de eerste vouw plaatsen en we houden dezelfde 10% aan, dan zal 1.000 bezoekers op de bestelbutton klikken. Dit betekent een stijging van 250% door simpelweg de bestelbutton op de eerste vouw te plaatsen.

Zorg er dus voor dat je bestelbutton in één oogopslag te zien is. Wanneer de bestelbutton op de eerste vouw zonder afleiding eromheen is geplaatst, dan is de kans groot dat er meer bezoekers op de bestelbutton klikken en naar de volgende stap in de funnel gaan. Een voorbeeld van een productpagina met een duidelijk zichtbare bestelbutton is ‘Harry’s’:

Goede productpagina

3. Content: Waarom moet ik dit product kopen?

Een andere conversiekiller, die ervoor zorgt dat men niet klikt, is gebrek aan overtuiging. Er zijn twee vragen – voor twee verschillende type bezoekers – die betrekking hebben op overtuiging;

  1. Waarom moet ik dit product kopen?
  2. Waarom moet ik het product op deze website kopen?

In dit deel wordt de eerste vraag behandeld en de tweede vraag komt bij de volgende tip aan bod. De eerste vraag zit bij één type bezoekers in het hoofd, namelijk: Je oriënterende bezoekers. Zij zijn nog niet geheel overtuigd over het feit of zij het product wel of niet moeten aanschaffen. Door hier op in te spelen, overtuig jij hen dat het product een meerwaarde is. Maar hoe doe je dat?

Je oriënterende bezoeker overtuig je door het schrijven van een krachtige, unieke en visualiserende productbeschrijving. Er zijn websites – vooral websites met hoog aantal producten – die weinig toevoeging zien om voor ieder product een unieke productbeschrijving te plaatsen. Zij kopiëren de productbeschrijving van de leverancier of plaatsen slechts enkele productkenmerken.

Het plaatsen van deze beschrijvingen is kosten- en tijdbesparend, toch is er een nadeel. Je oriënterende bezoeker wordt niet overtuigd door een simpele/standaard productbeschrijving.

Hoe je ze wel overtuigt om jouw product/dienst aan te schaffen? Zorg voor een uniek verhaal bij ieder product. Ieder product is verschillend, dus waarom de productomschrijving niet? Verleid je bezoeker door een verhaal waarin zijn persoonlijke meerwaarde wordt benadrukt. Het benoemen van persoonlijke voordelen heeft over het algemeen een beter effect dan het benoemen van productvoordelen.

Welke productbeschrijving van een televisie vind jij overtuigender?

Goede productbeschrijving

of deze:

Slechte productbeschrijving

Een productbeschrijving in verhaalvorm zorgt ervoor dat men visualiseert, zich identificeert en zichzelf ziet genieten van de voordelen van jouw product. Dit wordt ook wel ‘Future pacing’ genoemd en is een sterk verkoopmiddel.

4. Onvoldoende overtuiging

Waarom moet ik het product op deze website kopen? De voorgaande tip geldt voor de bezoeker die twijfelt of hij het product moet aanschaffen, maar deze tip is voor de bezoeker die wel weet dat hij het product koopt. De vraag is alleen bij wie?

Het is aan jou om hem te overtuigen om het product bij jou te kopen. Bezoekers tonen over het algemeen risicomijdend gedrag. Dit houdt in dat zij risico’s liever vermijden dan bestrijden. Wanneer zij geen vertrouwen hebben dat jij hen aan de gewenste uitkomst kan helpen of wanneer zij het gevoel hebben dat ze bij jou een risico lopen, verlaten ze je website. Zij voorkomen hiermee dat ze risico lopen op een slechte uitkomst. Daarom is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat de bezoekers jou en jouw website vertrouwen. Het vertrouwen is vooral belangrijk op de productpagina, dit is de laatste pagina voordat zij de funnel ingaan.

Hoe zorg je dat bezoekers jou vertrouwen? Een veelgebruikte methode hiervoor is het tonen van ervaringen/reviews van anderen. Mensen identificeren zich graag met anderen en laten zich beïnvloeden door de meningen, ervaringen en verhalen van anderen. Hoe meer deze ‘anderen’ op henzelf lijken, hoe krachtiger het effect. Je kunt het vertrouwen winnen door positieve ervaringen/reviews over het product te plaatsen.

Het plaatsen van de ervaringen kan op de homepagina, maar hoe specifieker, hoe effectiever. Zo hebben een partner en ik een 100%-groei van de website in 3 maanden gerealiseerd door onder andere het plaatsen van productervaringen op de productpagina’s.

5. Laadtijd: Op zijn elfendertigst..

De laadtijd van je productpagina kan ook een laag conversiepercentage veroorzaken. Hoogstwaarschijnlijk ben je wel eens op een trage website terechtgekomen.. frustrerend hé? Vooral als je jouw geld aan die website moet toevertrouwen. Deze frustratie moet jij voorkomen bij jouw bezoekers.

Laadtijd website verbeteren

Uit onderzoek blijkt dat 47% van de bezoekers verwacht dat een pagina binnen twee seconden is geladen en dat 40% een website verlaat wanneer de pagina niet binnen 3 seconden laadt. Het is dus belangrijk dat je productpagina een snelle laadtijd heeft. Je kunt via Pagespeed Insights bekijken hoe je productpagina presteert en welke (urgente) verbeterpunten leiden tot een snellere laadtijd.

Een andere methode om de prestatie van je productpagina te bekijken is: Google Analytics. Je kunt in Google Analytics de prestaties van alle pagina’s bekijken. Bekijk als eerste de pagina’s met een laag conversiepercentage, een hoog bezoekersaantal en een trage laadtijd (of je kijkt naar de specifieke pagina als het om één pagina gaat).

Noteer de URL’s van deze pagina’s en je kunt aan de slag om de laadtijd van deze pagina’s te verbeteren en te versnellen. Wanneer het versnellen een positief effect heeft, dan zie je dat het conversiepercentage stijgt en het bounce- en uitstappercentage daalt.

Let op: Ik heb het over laadtijd, maar in Google Analytics is er ook een subtabblad genaamd ‘DOM-Duur’. Je vindt in dit subtabblad onder andere de duur totdat een pagina in zoverre is geladen dat de bezoeker er gebruik van kan maken. De gemiddelde laadtijd heeft betrekking op de tijd totdat alle elementen van een pagina zijn geladen, maar het draait bij conversie om de tijd totdat de pagina bruikbaar voor de bezoeker is. De gegevens in de DOM-duur zijn dus voor dit onderdeel een interessanter gegeven dan de laadtijd.

6. Navigatie: Waar ben ik?

De laatste conversiekiller is de navigatie. Voorkom dat je bezoeker verdwaalt, want anders loop jij hem mis. Wanneer je een goede navigatie hebt, dan wordt de bezoeker automatisch, logisch en onbewust door jouw website geleid. Een gebruiksvriendelijke navigatie voorkomt verwarring bij je bezoeker en helpt hem op de juiste pagina te komen.

Wanneer je website een slechte navigatie heeft, is het mogelijk dat de bezoeker verwart raakt. Het is voor hem onduidelijk hoe diep hij in jouw website zit en wat de volgende stap is die hij moet nemen. Deze onduidelijkheid en verwarring zorgen ervoor dat hij jouw website verlaat.

Ga voor jezelf goed na of het voor je bezoeker duidelijk is waar zich bevindt, hoe diep hij in jouw website is en wat de vervolgstap is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bezoeker via de zoekmachine op de productpagina terecht is gekomen. Zijn bovenstaande vragen dan voor hem duidelijk? Bezoekers hebben bepaalde conventies ontwikkeld, zorg dat je daaraan voldoet. Je voorkomt daarmee dat de bezoeker rationeel en bewust nadenkt, dit verkleint de kans op verwarring en vermindert daarmee ook de kans dat hij jouw website verlaat.

Met deze 6 tips maak je jouw productpagina vrij van de echte conversiekillers. Heb jij een betere tip om de productpagina te optimaliseren op het gebied van conversie? Deel het hieronder.