Oss btw regels fysieke producten 1 juli 2021
Nieuws
Gerhard Loorbach
Nieuws
06/26/2021
2 min
1

Nieuwe btw regels fysieke producten per 1 juli 2021 (OSS)

06/26/2021
2 min
1

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen de btw regels voor ondernemer die fysieke producten aan consumenten verkopen binnen de EU. De huidige (hoge) drempelbedragen per land worden vervangen door één lage drempel (€ 10.000) voor alle EU landen samen (m.u.v. Nederland). Hierdoor zal een veel grotere groep ondernemers in deze regeling vallen.

Wat is de One Stop Shop?

De Nederlandse belastingdienst stelt een faciliteit beschikbaar om buitenlandse btw in Nederland aan te kunnen geven. Deze faciliteit heet de OSS (One Stop Shop).

Hoe werkt OSS?

Iedere ondernemer die aan alle onderstaande criteria voldoet moet btw rekenen op basis van het land waar de klant zich bevindt. Voor bijvoorbeeld een Duitse consument reken je straks dus 19% Duitse btw.

Naast de reguliere btw aangifte komt er een extra OSS aangifte bij.

In deze aangifte geef je per EU land de omzet en btw op (eventueel in meerdere categorieën als je ook producten hebt die in het lage btw tarief vallen). De aangifte OSS dien je ieder kwartaal in bij de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat dit met de andere EU landen wordt verrekend.

OSS Aangifte

Als je in deze regeling valt dan moet je dit registeren bij de belastingdienst, je moet dus zelf een aanvraag indienen om OSS aangifte te kunnen doen. Hiervoor heb je een eHerkenning certificaat niveau 3 nodig. Indien je een boekhouder hebt met een certificaat dan kun je deze machtigen en heb je zelf geen certificaat nodig.

OSS Criteria

De nieuwe OSS regeling geldt voor:

  • Verkopen van fysieke goederen en digitale diensten (zie onderstaande toelichting)
  • Verkopen aan consumenten / particulieren (voor leveringen aan bedrijven blijven de regels ongewijzigd)
  • Alleen voor bedrijven die per jaar meer dan € 10.000 aan omzet (excl. btw) generen buiten Nederland, maar binnen Europa. Dit betreft alleen de omzet van goederen en digitale diensten aan consumenten.

BTW op digitale diensten

Voor digitale diensten geldt al sinds 2015 deze btw regeling onder de naam MOSS, deze wordt per 1 juli samengevoegd met de OSS. Inhoudelijk wijzigt hier niets, als een digitale dienst onder de MOSS viel dan valt deze per definitie ook onder de OSS.

Diensten die onder deze regeling vallen zijn elektronische diensten (software, apps, muziek, e-books, etc), telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten. Zie voor meer uitleg en voorbeelden Belastingdienst

Regelgeving vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 moet in de webshop de juiste btw worden gerekend, op de facturen die naar de klanten gaan moet dus bij het voorbeeld van een Duitse particulier 19% Duitse btw staan. Dit betekent dat de inrichting van de webshop aangepast moet worden per 1 juli zodat voor alle EU landen het juist btw tarief staat ingesteld.

De btw moet bepaald worden op basis van het leveringsadres van de goederen (ook als het factuuradres in een ander land is). Voor digitale diensten is het IP adres doorslaggevend, in de webshop moet dus aan de hand van het IP adres vastgesteld worden waar een klant zich bevindt.

In oktober 2021 zal de eerste OSS aangifte over het 3e kwartaal 2021 ingediend moeten worden. Op dat moment moet je in je boekhouding dus een overzicht hebben van de omzet per btw categorie en per land.

eHerkenning certificaat nodig?

De belastingdienst faciliteert op dit moment alleen aangiftes via hun eigen online omgeving, je moet hiervoor zelf een eHerkenning (3) certificaat hebben of een boekhouder die je kunt machtigen. De verwachting is dat dit in 2022 ook via boekhoudsoftware kan en dus rechtstreeks vanuit het boekhoudpakket kan worden ingediend.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het inrichten en/of indienen van deze aangiftes dan kun je contact opnemen met Loorbach Financiële Diensten, ons administratiekantoor is gespecialiseerd in de boekhouding voor webshops.

Reacties