Google trends

Google biedt jou in hun trendoverzicht de zoekwoorden (met bijbehorende nieuwsberichten) gezocht zijn in de afgelopen 24 uur. Zo zie je direct welke onderwerpen trending zijn en kun je, als je wilt daarop inspelen met een actueel bericht in sociale media of met een blog. Je kunt eenvoudig zelf de artikelen zien waar het om gaat.  Als je doorklikt op een artikel of online gerucht, dan zie je direct hoeveel en wanneer er gedurende de afgelopen uren (24/48) op gezocht is. Dit wordt weergegeven in duidelijke en overzichtelijke grafieken. Zo zie je ook waar er mensen naar zochten. Daarnaast vindt je de samenvattingen van gerelateerde artikelen. Als marketeer kun je deze informatie gebruiken om erop in te spelen met een actueel bericht in sociale media, of een blog te schrijven over jouw insteek om een bepaalde trend of nieuwsbericht. De NS, sport of het weer, zeker bij bijvoorbeeld #codegeel en #codeoranje van het KNMI, zijn  vaak dankbare onderwerpen. Hoe dan ook: zoek je nog eens inspiratie voor het schrijven van een blog, dan is Google Trends een fijne bron. En uiteraard volg je zo ook of jouw eigen PR-doel of mediabereik gehaald wordt.

Het voordeel van Google trends is dat je ook trends in complete markten (niches) kunt analyseren om te zien hoe het zoekvolume zich ontwikkeld heeft, welke onderwerpen er opkomen, welke er afzwakken etc. Hier zie je bijvoorbeeld in mijn markt dat men blijkbaar veel minder op informatie rondom backlinks is gaan zoeken en dat relatief nieuwe SEO begrippen zoals mobile SEO en local SEO in opkomst zijn.

Google trends

Wanneer je een nieuwe trend spot dan is het raadzaam om meer over dat onderwerp te gaan schrijven. Bijvoorbeeld door een nieuwe categorie op je blog of in je kennisbank te maken (hierover straks meer). Google zal een dergelijke sectie dan sneller als verzamelplek gaan zien en jouw website daarmee meer als autoriteit op het betreffende gebied. De artikelen in die sectie zullen als extra relevant beschouwd worden.