meer-bereik-facebook-edegrank-meer-fans.jpg

7 tips voor meer bereik op Facebook

Hoogstwaarschijnlijk komt dit je bekend voor: Je plaatst een bericht op Facebook, maar de respons valt tegen. Je hebt zoveel likes op je Facebookpagina, maar toch is de respons op een bericht elke keer minimaal. Frustrerend hé? Gelukkig helpt deze blog jou aan meer organisch bereik. Een goed begin van 2016.

EdgeRank bepaalt jouw bereik

EdgeRank is het algoritme van Facebook, de medewerkers van Facebook noemen het ook wel ‘News Feed Ranking Algorithm’, maar ik gebruik voor het gemak EdgeRank. Waarom Facebook een algoritme nodig heeft?

Nou, ten eerste zijn er ruim 9 miljoen Nederlandse leden. Gemiddeld heeft een volwassene 338 vrienden. Zoals je wellicht weet, Facebook toont gebeurtenissen in jouw tijdlijn. Als Facebook elke gebeurtenis als gelijkwaardig ziet en daardoor elke gebeurtenis aan jou toont, wordt jouw tijdlijn een chaos. In deze chaos zie je dan ook irrelevante berichten. En wat moet je op een medium dat irrelevant is? Juist, die verlaat je! Facebook wil dit voorkomen door gebeurtenissen/berichten te tonen die jij wel interessant vindt. Hiervoor is EdgeRank ontwikkeld.

Maar wat doet het Facebook EdgeRank eigenlijk? Een ‘edge’ is elke actie die jij, jouw vrienden of een zakelijke pagina kan uitvoeren, zoals: berichten plaatsen, liken, sharen en reageren. Als Facebook geen algoritme had, dan stond elke edge in jouw tijdlijn. Daar wordt niemand vrolijk van. Daarom analyseert EdgeRank wat jij interessant vindt, zodat dit soort type berichten eerder en vaker in jouw tijdlijn voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van 100.000 factoren.

Stel; Jij en Persoon A volgen Bedrijf X op Facebook. Jij hebt al meerdere malen interesse getoond met Bedrijf X door hun berichten te liken en te delen. Persoon A heeft nog nooit interactie gehad met Bedrijf X. Bedrijf X plaatst een nieuw bericht; jij ziet dit bericht, maar Persoon A niet. Dit komt omdat EdgeRank weet dat de berichten van Bedrijf X voor jou interessant en relevant zijn en plaatst deze daarom in jouw tijdlijn.

EdgeRank heeft dus 100.000 factoren. Deze 100.000 factoren bestaan uit 3 ‘hoofdfactoren’ waarop EdgeRank berichten beoordeelt:

 1. Affinity/Affiniteit; Toon jij interactie met iemand (bijvoorbeeld door zijn bericht te liken), dan is de kans groot dat jij zijn toekomstige berichten ziet. Hoe vaker de interactie, hoe groter de kans.
 2. Weight/Gewicht van content; Elke edge heeft een eigen waarde. Deel je een foto van iemand? Dan is de kans groter dat je zijn toekomstige berichten gaat zien, dan dat je alleen zijn tekstbericht ‘liket’.
 3. Time/Tijd; Naarmate een bericht veroudert, neemt de relevantie af. Hierom is de kans groot dat je oudere berichten minder vaak in je tijdlijn ziet.

Bovenstaande beoordelingsfactoren bepalen de indeling van jouw tijdlijn. Maar hoe werkt het als jij berichten plaatst? Als jij iets plaatst, analyseert EdgeRank jouw bericht. Hij bepaalt aan de hand van 4 factoren in welke tijdlijnen jouw bericht verschijnt.

 1. Wie heeft eerder interactie met jou getoond.
 2. Gebruikers hun voorgaande interacties met dit berichttype.
 3. Interacties van anderen op dat bericht.
 4. Negatieve feedback.

Verhoog jouw bereik met EdgeRank

Even kort samengevat; op dit moment weet je dat EdgeRank aan de hand van verschillende factoren bepaalt in welke tijdlijnen jouw bericht komt. Als je dus 5.000 likes op je Facebookpagina hebt, betekent dit niet dat je bericht in 5.000 tijdlijnen terecht komt. Dit kan een oorzaak zijn waarom de interactie op jouw berichten tegenvalt. Misschien is er maar een kleine groep die jouw berichten te zien krijgt.

Hoe je dan jouw bereik vergroot? Je weet nu de factoren. Het is nu tijd om deze te utiliseren. Het zit namelijk zo: Ik zie jouw bericht in mijn tijdlijn voorbij komen. Ik klik op jouw Facebookpagina en like een bericht. EdgeRank weet dat ik nu interesse in jouw pagina heb en in welk soort type berichten. Hierdoor toont EdgeRank meer berichten van jou in mijn tijdlijn. Dit is één voordeel, maar het andere voordeel is dat er nu meer interactie op dat bericht is. Interactie op een bericht is ook een beoordelingsfactor. Hoe meer interactie op een bericht, hoe groter het percentage bij wie deze in de tijdlijn komt.

Voorbeeld: Je hebt 5.000 likes op je Facebookpagina. EdgeRank zorgt ervoor dat 10% jouw bericht ziet. Van deze 500 reageren, liken en delen meerdere personen. Het percentage stijgt tot 20% en opeens hebben 1.000 mensen jouw bericht gezien. Neemt de interactie toe, dan zal het percentage ook toenemen.

Kortom, alles draait om interactie op iedere post van jou. Daarom 7 tips waarmee jij zorgt voor interactie:

Meer bereik? Kwaliteit > Kwantiteit

Sommigen voelen zich verplicht om dagelijks of om de dag iets te plaatsen. Op zich is dit logisch, want je wilt awareness creëren. Maar vaak is het verplichte gevoel terug te vinden in de berichten. Zij plaatsen iets omdat het ‘moet’. De berichten nodigen niet uit tot interactie. Geen interactie betekent voor EdgeRank dat je minder interessant/relevant bent en zien dus minder mensen jouw (toekomstige) berichten.

Het plaatsen van kwaliteit treft de voorkeur boven het frequent plaatsen. Berichten met interactie zorgen voor meer bereik voor het desbetreffende bericht, maar ook voor je toekomstige berichten. Wil je weten hoe je kwalitatieve berichten plaatst? Bekijk de volgende 6 punten.

Maak het menselijk

Je kent het vast, die persoon of dat bedrijf die enkel geautomatiseerde berichten plaatst. Niets menselijks aan! Facebook is een social platform, maak het dus ook sociaal en persoonlijk. Als we het over goede Facebookvoorbeelden hebben, dan kunnen we niet om Coolblue heen. Juist omdat zij zo persoonlijk en humoristisch zijn:

Menselijke Facebookpost

Je voegt waarde toe, je bent geen pusherige verkoper

Zet je Facebook in als extra verkoopkanaal? Plaats je niets anders dan promotieberichten? Dan is de kans groot dat de interactie minimaal is. Facebook is namelijk een communicatiekanaal, zorg dus ook voor communicatie. Een vuistregel is: Deel 80% informatie en 20% verkoop. Als je alleen verkoopt, sluit dit niet aan bij de behoeften van je likers. Zij zien je berichten als spam. Ze kunnen je Facebookpagina disliken of EdgeRank toont jouw berichten niet meer aan hun.

Voorkom spamberichten en houd rekening met onderstaand:

 • Gebruik geen verkooptermen. (bekijk dit, klik hierop, download hier).
 • Gebruik geen ‘click-bait titels’, mits je dit toelicht in het bericht.
 • Stimuleer niemand om ergens aan mee te doen.

Zie hieronder een verkeerd en goed voorbeeld voor het plaatsen van een bericht met een link.  Links is fout, rechts goed.

Facebook Clickbait voorbeelden

Plaats NIET op piekmomenten.. ja, echt waar!

‘Plaats je berichten op piekmomenten. Het grootste gedeelte van je doelgroep is dan online, dus bereik je meer mensen’, is een bekende uitspraak. Maar ik geef je het advies om eens te testen met het plaatsen op niet-piekmomenten. Waarom?

Iedereen plaatst op piekmomenten, dus ook jouw concurrenten. Je concurreert met veel andere berichten om in de tijdlijn te komen. Als je berichten plaatst op niet-piekmomenten, heb je minder concurrentie en is de kans dus groter dat jouw bericht in iemand zijn tijdlijn komt. In de Facebookstatistieken vind je wanneer jouw likers online zijn. Voor het onderstaande voorbeeld geldt dat zij de berichten in de middag kunnen plaatsen. Op deze manier testen zij of het bereik- en de interactie hoger is dan op piekmomenten.

Facebook insights tijden publiceren

Test en plaats verschillende berichttypes

Welk berichttype is nu het beste? Zijn dat foto’s, video’s of gewoon teksten? Daar is niet één standaard antwoord voor. Het geldt namelijk (net zoals alles met online) dat hier geen ‘one size, fits all-antwoord’ antwoord voor is. Dit onderzoek zegt bijvoorbeeld dat afbeeldingen voor de minste betrokkenheid zorgen. Maar dit onderzoek zegt dat een afbeelding juist het berichttype voor betrokkenheid is.

Zorg daarom dat je altijd blijft testen met verschillende berichttypes. Zo ontdek je zelf wat effect heeft. Zie je dat video’s beter werken, dan plaats je meer video’s. Maar zie je dat tekstberichten meer interactie hebben, dan plaats je meer tekstberichten. Blijf altijd testen en meten, want het favoriete berichttype van jouw likers kan zomaar veranderen. Daarnaast heeft interactie op een afbeelding/video meer invloed dan op een tekstbericht.

Deel het zelf

Deel de geplaatste berichten met je persoonlijke Facebookpagina. Dit is waardevol om 2 redenen:

 1. Het bericht krijgt interactie -> EdgeRank toont jouw toekomstige berichten aan meer mensen;
 2. Het bereik neemt toe -> meer mensen zien het bericht.

Het effect van het zelf delen is natuurlijk groter als je 1000 vrienden hebt, dan dat je 100 vrienden hebt. Maar het is een kleine moeite en het heeft toch een positieve invloed.

Laat ze geen bericht meer missen

Het komt voor dat je ergens in de tijdlijn van een lezer staat, maar dat lezer stopt met scrollen en daardoor jouw bericht misloopt. Met 3 simpele stappen sta jij continue bovenaan in hun tijdlijn. Laat jouw likers:

 1. Jouw Facebookpagina bezoeken.
 2. Klikken op ‘Vind ik leuk’ -> ‘Berichten in nieuwsoverzicht’.
 3. ‘Als eerste weergeven’ selecteren.

Conclusie

EdgeRank analyseert wat relevant is om te tonen. Dit is op basis van voorgaande interacties, zowel op jouw berichten als andere interacties van jouw doelgroep. Je kunt jouw bereik vergroten door kwaliteit aan jouw doelgroep te geven. Onthoud wel dat bereik en interactie zogenaamde ‘Vanity-Metrics’ zijn. Het is leuk om in de gaten te houden, maar meer ook niet. Het draait immers om de ROI. Het aantal klanten/verkopen uit social media is dus wel een waardevolle metriek.

Heb jij ideeën om Facebook effectiever in te zetten? Ik ben benieuwd met wat voor goeds je komt.