Editorial

Een editorial is een redactioneel artikel, gepubliceerd in een krant, tijdschrift of op een website. In een editorial komt de mening van de auteur (of de redactie) duidelijk naar voren. Editorials worden dan ook vaak gebruikt om een visie of invalshoek uitvoerig te kunnen belichten. Hierdoor heeft een editorial ook wel iets weg van een column of ingezonden stuk. Een editorial kan ook ingezet worden als reclame-uiting, net als een advertorial. Het verschil tussen de twee is dat een advertorial echt een commerciële, promotionele tekst is en een editorial veel meer de mening van de schrijver laat horen. Snap jij het nog? Even op een rijtje:
  • Editorial = geschreven door de (hoofd)redacteur van het tijdschrift of de website, geeft de (algemene) mening van de schrijver en/of redactie weer.
  • Column/blog = een opiniestuk, kan door iedere schrijver aangeleverd worden.
  • Advertorial = een commerciële tekst met als doel een product te promoten.