Positionering

Wat is positionering?

Positionering is een term die betrekking heeft op de identiteit van een bedrijf en de manier waarop een bedrijf zich kan onderscheiden in de beeldvorming van een doelgroep. Positioneren is een marketingtechniek die betrekking heeft op het verwerven van een gewenste onderscheidende waarde in het brein van de consument. Positionering heeft een zeer grote waarde in het verwerven van zichtbaarheid. De voornaamste doelstelling hiervan is het aanbod of het bedrijf op te laten vallen in de massa. Dit is vooral belangrijk op het moment dat er meerdere aanbieders zijn die een vergelijkbaar aanbod aanbieden. Ook door de toegenomen communicatiemiddelen krijgt positionering een steeds grotere waarde voor een bedrijf.

Door positionering wordt er een poging gedaan om een merk, product of dienst bewust een plaats te geven in de hoofd van de doelgroep. Hierbij zijn het imago en de identiteit van het aanbod (in vergelijking met andere aanbieders) van groot belang. Deze factoren kunnen onder andere beïnvloed worden door een duidelijke weergave van de Unique selling points, de onderscheidende factoren van een bedrijf of aanbod.

Positionering kenmerkt zich door drie vormen:

  • Functioneel, (een probleemoplossend aanbod, biedt voordeel aan de doelgroep).
  • Symbolisch, (identificatie, sociale zinvolheid, zelfvoldoening).
  • Ervaring gevend, (sensorische- en cognitieve stimulering).

De keuze voor de vormgeving van positionering hangt af van een aantal factoren:

  • De identiteit van het merk;
  • De doelgroep;
  • De concurrentie.

Als de specifieke eigenschappen van deze factoren bepaald zijn, kan het proces van positionering bepaald worden. De gewenste betekenis dat een merk of aanbod voor een doelgroep moet gaan hebben zal hierbij centraal staan. Bij het vaststellen hiervan zullen vier basisvragen beantwoord moeten worden. Deze vragen zijn van belang voor het uitwerken van de positionering en de waarde propositie:

  • Wie? Definiëring van de doelgroep.
  • Wat? Definiëring van de voordelen van het aanbod.
  • Welke alternatieven zijn er? Vaststellen van de alternatieven en concurrentie.
  • Waarom? Vaststellen van de punten van differentiatie (onderscheidende factoren).