arrow_drop_up arrow_drop_down

Doelgroep

Een doelgroep is een afgebakende groep mensen of organisaties waar een boodschap, product, campagne of bedrijf zich op richt. Deze groep kan gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, maar ook hobby’s en levensovertuigingen kunnen de basis voor een doelgroep zijn. Het bepalen van je doelgroep helpt je onder andere te bepalen op welke manier je deze doelgroep kunt bereiken. Een product of dienst voor bijvoorbeeld nieuwe moeders deel je via andere kanalen dan eentje waarmee IT-ers beter kunnen worden in hun werk. Door te weten wie je doelgroep is, maar ook via welke weg deze groep het makkelijkst te bereiken is wordt het in de markt zetten van je product een stuk eenvoudiger en doelgerichter. Hoe specifieker de doelgroep, hoe beter! De meeste bedrijven willen een probleem oplossen. Door eerst te onderzoeken wie er baat bij heeft dat het probleem opgelost wordt en te weten voor wie het product of de dienst van toegevoegde waarde kan zijn, verhogen ze hun kans van slagen. Wie heeft het nodig, kan het gebruiken en is bereid om er geld aan uit te geven? Hoe beter je weet wie er uiteindelijk je product gaat kopen, hoe beter je het product kan toespitsen op de wensen, behoeften en gebruikerskenmerken van die groep. Door een marktonderzoek te (laten) doen ben je hier zo achter.