arrow_drop_up arrow_drop_down
19 augustus 2019 

Werken met oproepkrachten: houd hier rekening mee

Ik hoor nog net niet de paniek in de stem als mijn cliënt Marcel mij belt. Hij werkt met oproepkrachten. Best wel veel oproepkrachten zelfs. Maar nu hoorde hij dat werken met oproepkrachten straks niet meer mag. Klopt dat? Kort gezegd: nee. Marcel – en ook jij – mag echt met oproepkrachten blijven werken. Nu, maar ook als vanaf 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking treedt. Houd wel even rekening met het volgende.

Wat is het voordeel van werken met oproepkrachten?

Bijvoorbeeld omdat je een horecaondernemer bent en je weet niet wat het weer volgende week doet. Loopt het terras vol of zijn alleen de tafeltjes binnen bezet? Ingeval van piekdrukte zet je een oproepkracht in. En als je je eerste werknemer aanneemt, maar je vindt het toch allemaal een beetje spannend kan een oproepkracht ook een uitkomst zijn. Want ja, je weet niet voor hoeveel uur je iemand echt aan het werk kunt houden. Kortom, de ene keer heb je meer werk dan de andere keer. Je bent op zoek naar flexibiliteit en dat is dan ook direct het voordeel van werken met oproepkrachten.

Wat is nu al belangrijk om te weten?

Ook zonder wetswijziging is het handig om op de hoogte te zijn van de spelregels. Zorg om te beginnen voor een helder oproepcontract. Marcel heeft bijvoorbeeld opgenomen dat zijn oproepkrachten verplicht zijn om te verschijnen op een oproep. En hij sprak een nulurencontract af. Dat is prima, want de flexibiliteit zit ‘m dan in de werktijden en het aantal uren. Maar Marcel weet dat hij in zo'n geval per oproep drie uur loon moet betalen omdat hij:
  • minder dan 15 uur per week vastlegde in de overeenkomst. Sterker nog, hij legde niets vast;
  • en hij de tijdstippen en/of de arbeidsomvang niet vastlegde.
Marcel lost dit simpel op door per oproep een mailtje te sturen waarin hij aangeeft dat hij oproepkracht Arno donderdagmiddag a.s. van 12.00 tot 16.00 uur wil laten werken.

Marcel roept sommige krachten vaker op

In zo'n geval kan een rechtsvermoeden van een arbeidsomvang ontstaan. Een mondvol om te zeggen dat zijn oproepkracht op een gegeven moment kan zeggen dat hij recht heeft op een X aantal uren vast werk per week. Volgens de wet is er al zo'n vermoeden na drie maanden. Maar als je te maken hebt met seizoenswerk of een piekdrukte, zal die periode niet representatief zijn. Dat is een argument om in zo'n geval een langere periode als uitgangspunt te nemen.

Tip voor als je net begint met oproepkrachten

In het eerste halfjaar mag je de loondoorbetaling namelijk uitsluiten. Dus als je oproepkracht niet werkt in die periode omdat je onvoldoende werk voorhanden hebt, ben je niet verplicht (een gemiddelde aan) salaris te betalen. Dat is niet onsympathiek, maar juist flexibel en dat is jullie bedoeling. Maar let op! Dit mag alleen als je dat opneemt in de arbeidsovereenkomst óf als dat in de toepasselijke cao staat. Dus leg dit wel even vast in het oproepcontract.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de positie van de oproepkracht

Wat ik hiervoor uitlegde, is niets nieuws. Zo is het nu geregeld en dat blijft voorlopig ook zo. Maar wat verandert er dan precies? Lees nog even verder als je net als Marcel benieuwd bent of je nog door kunt blijven werken op dezelfde manier.

Maak de uren op tijd bekend

Je hebt een oproepcontract omdat je geen duidelijkheid hebt over een bepaalde arbeidsomvang. Toch? Je wil het zo flexibel mogelijk inkleden. Maar je doet er vanaf 1 januari 2020 wel goed aan om je oproepkracht tenminste vier dagen van tevoren op te roepen. Als je dat niet doet, hoeft je oproepkracht niet te komen.

Vier dagen is toch veel te lang?

In sommige gevallen zal dat zeker zo zijn. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Werk aan de winkel voor werkgeversorganisaties en vakbonden. Want in cao's mag de termijn van vier dagen verkort worden. Maar uiteindelijk mag die niet korter dan 24 uur zijn. Scheelt al behoorlijk lijkt mij, één dag in plaats van vier dagen. Check t.z.t. dus zeker even de cao die op jouw organisatie van toepassing is.

Doe je oproepkracht een aanbod in januari 2020

Werk je net als Marcel nu al met oproepkrachten? Doe hen dan een aanbod in januari 2020 als de oproepovereenkomst dan al 12 maanden of langer duurt. En als je dan nog niet de 12 maanden hebt bereikt, doe je dat dus binnen één maand nadat het wel zo ver is.

Wat houdt zo'n aanbod dan in?

Je bent volgens de wet dan verplicht een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een vaste arbeidsomvang. Die omvang moet tenminste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de afgelopen 12 maanden. In het geval van Marcel bekijkt hij begin januari 2020 per oproepkracht hoeveel hun gemiddeld gewerkte uren was over het kalenderjaar 2019. Bij Lydia was dat bijvoorbeeld 20 uur per week. Hij biedt haar in januari 2020 een arbeidsovereenkomst aan voor 20 uur per week. Verwar dit trouwens niet met een vast contract. Want als hij binnen de ketenregeling blijft, hoeft daar nog geen sprake van te zijn. Je oproepkracht heeft één maand de tijd om dit aanbod te aanvaarden.

Wat als je oproepkracht het aanbod weigert?

Willen jullie wel met elkaar doorwerken dan blijft in principe alles bij het oude. Doe dan na een volgende periode van 12 maanden wel weer een aanbod, zoals hierboven omschreven is.

Dus waar denk je aan als je aan de slag wil met oproepkrachten?

  • Sluit voor het eerste halfjaar de loondoorbetalingsmogelijkheid uit.
  • Roep je krachten vier dagen van tevoren op (of korter als er een cao is met die optie).
  • Bied vanaf 1 januari 2020 na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aan gebaseerd op het gewerkte gemiddelde.

Heeft het werken met oproepkrachten dan nog wel zin?

Ik vind van wel. Zeker in het begin van een arbeidsrelatie en als je niet zo goed kunt inschatten hoeveel uren je een werknemer kunt bieden. Naarmate je langer met oproepkrachten werkt, kan het voordeel van flexibiliteit afnemen. In het geval van Marcel is er bij sommige oproepkrachten al jarenlang sprake van een bepaalde structuur. Het staat alleen nog niet op papier. Ik raad hem daarom aan eerst in gesprek te gaan in januari 2020 en na te gaan wat de krachten zelf willen. Uiteraard kan het in jouw geval anders zijn. Heb je vragen over het werken met oproepkrachten? Stel ze hieronder en ik reageer z.s.m.
Over de schrijver
Hallo, ik ben Suzanne Meijers, een advocaat arbeidsrecht die het hoofd koel houdt en helpt lastige arbeidsrechtelijke situaties op te lossen. Check mijn blogs en gratis e-book voor veel arbeidsrechtelijke tips in keukentafeltaal. Ik ben samen met leiderschapscoach Mariska ook mede-eigenaar van een tweede bedrijf: hoestartikeenteam.nl
Reactie plaatsen