Merkenrecht: Vragen en antwoorden
21 mei 2014 
4 min. leestijd

Merkenrecht: Vragen en antwoorden

Het is voor een (online) bedrijf belangrijk om hun merk(en) juridisch te beschermen. Een merk is immers een belangrijk onderscheidend element tegenover de (online) concurrentie. Een merk draagt de identiteit uit en is tevens een fundering voor de eventuele groei van het bedrijf. Vanuit (online) marketing perspectief is een juiste merknaam noodzakelijk.

Een merk is pas beschermd nadat het is geregistreerd. Sinds januari 1931 is merkenrecht Benelux actief. Een merk registreren is mogelijk bij meerdere merkregistratie bureaus in de Benelux, onderstaand staat benoemd wat er zoal onder het merkenrecht kan worden geregistreerd. Toegevoegde waarde hiervan is dat het preventief werkt op allen die het merk (gedeeltelijk) willen kopiëren.

Merkenrecht is van toepassing op merken, het kan hierbij gaan om: namen, labels, vormen, geluiden, afkortingen en kleuren. Merkenrecht: De zes meest gestelde vragen en antwoorden. Beantwoord door Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Waarvoor dient het merkrecht?

Het merkrecht geeft de houder van een geregistreerd merk een exclusief gebruiksrecht. De merkhouder mag dus als enige het merk(teken) gebruiken ter onderscheiding van de producten of diensten waarvoor het is geregistreerd. De merkhouder heeft hiermee het recht om op te treden tegen derden die inbreuk plegen. Ook kan de merkhouder het merkrecht verkopen of in licentie geven.

Een merkrecht heeft twee voordelen boven het handelsnaamrecht. Het laatste recht geeft bescherming in het gebied (lokaal, regionaal of landelijk) waarbinnen de handelsnaam bekendheid geniet. Een merkregistratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geeft bescherming in de hele Benelux. Veder geeft een merkregistratie ook bescherming aan je logo, het handelsnaamrecht niet. Onderstaand enkele deskundige antwoorden van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom na aanleiding van een kort interview exclusief voor MarketingMed.

Wat zijn de juridische vereisten voor een merk?

Een teken moet grafisch weergegeven kunnen worden omdat je een merk moet kunnen opzoeken in het merkenregister. Verder moet een merk onderscheidend vermogen hebben, mag geen vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie zijn en mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.

Hoe wordt een merkrecht verkregen?

Om een recht op een merk te krijgen moet je het registreren bij de officiële instantie. Voor de Benelux is dit het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De basiskosten zijn € 240 voor 10 jaar. Wil je een registratie voor de hele Europese Unie dan kan je het merk registreren bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt.

Hoelang is een merkrecht geldig?

Een merkregistratie is 10 jaar geldig. Deze termijn is onbeperkt te verlengen met periodes van 10 jaar. Wel kan het merkrecht vervallen als je voor een periode van 5 jaar geen normaal gebruik maakt van een merk. Een merkrecht kan je dus altijd in stand houden. Dit in tegenstelling tot andere IE-rechten. Een octrooirecht is maximaal 20 jaar geldig, een modelrecht 25 jaar.

Wat is het verschil tussen TM en het ® symbool?

Het ® is een Amerikaans symbool bedoeld om een geregistreerd merk aan te geven. Men kent daar ook het TM symbool, hiermee worden al merkrechten geclaimd terwijl de registratie nog niet gerealiseerd is. In de Benelux hebben deze symbolen geen juridische waarde. Het is in principe altijd toegestaan om het ® symbool te gebruiken maar het is natuurlijk misleidend als het merk niet is geregistreerd. Gebruik ervan is zinvol om aan te geven dat je merk geregistreerd is en dus beschermd.

Hoe verloopt de procedure tot een merkaanvraag?

Voordat je je merkaanvraag indient, kan je zelf onderzoeken in het merkenregister of het merk al is geregistreerd. Dit kan gratis via de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Daarna kan de aanvraag online worden ingediend bij het BBIE.

Na ontvangst volgt een formeel onderzoek naar de basiseisen (bijv. naam en adres deposant, classificatie van de producten en/of diensten, betaling) en wordt de merkaanvraag gepubliceerd. En wordt onderzocht of het merk voldoet aan de juridische eisen.

De publicatie van de merkaanvraag is de start van een periode van twee maanden waarin de houder van een ouder merk bezwaar kan maken tegen de aanvraag. Deze moet dan aantonen dat het oudere merk identiek is aan het gedeponeerde merk of daar teveel op lijkt. Daarnaast speelt een rol of het merk is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. De oppositie wordt door het BBIE beoordeeld.

Na afsluiting van de procedure wordt het merk ingeschreven in het Benelux-register. Een merkregistratieprocedure duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden.

Wat is merkverwatering?

Merkverwatering is het verschijnsel dat een merknaam dermate bekend wordt dat men in het algemeen deze naam gaat gebruiken om soortgelijke producten of diensten te benoemen en aan te duiden. De merknaam wordt dan een soortnaam en verliest zijn unieke betekenis, waarna concurrenten “aanhaken” op het succes van het merk en daarmee zijn onderscheidend vermogen verliest. Dit is een vervelend verschijnsel waarin enkel de rechterlijke macht kan ingrijpen.

Kan een merkrecht worden geweigerd?

Een merkrecht kan op twee gronden worden geweigerd dan wel ontzegd. De eerste van deze twee gronden is ‘nietigheid’. Een bondige, beperkte samenvatting van de twee gronden waarop een merk nietig kan worden verklaard. Wanneer deze in strijd is met algemene normen en waarden, in strijd is met bestaande wetten en de goede orde en zeden of als er sprake is van misleiding van de consument.

Een tweede grond waarop een depot van een merk kan worden geweigerd zijn: indien een merk niet onderscheidend genoeg blijkt, de spelling van een merk onwenselijk is, geografische namen worden toegepast (hierop zijn uitzonderingen mogelijk) en indien een merk uit benamingen en tekens bestaat die in het handelsverkeer en dagelijks taalgebruik algemeen zijn.

Wat is merkwaarde en hoe bereken je die?

Iedere calculatie van de merkwaarde ook wel ‘brand value’ of ‘brand equity’ genaamd is slechts een berekening op benadering er bestaan circa dertien waarderingsmodellen waarmee de financiële waarde van een merk op benadering kan worden bepaald.

Laat via een reactie hieronder weten wat u het belangrijkste vindt in de ontwikkeling van uw merknamen. Denk bijvoorbeeld aan: Prijs, service, communicatie en dergelijke.

Over de schrijver
Mede-eigenaar van Online marketing bureau Online Bazen. Chelsea is als content strateeg verantwoordelijk voor alle content (inhoud) van de klanten. Hoe communiceer je? En, waarom communiceer je? Tevens ruime ervaring in SEO, SEA en Social media marketing/advertising.
Evert Pam
Door

Evert Pam

op 21 May 2014

Leuk artikel!

Dennis Marinus Scholtus
Door

Dennis Marinus Scholtus

op 27 May 2014

Dankjewel Evert.

Paul Heydendael
Door

Paul Heydendael

op 23 May 2014

Bijzonder artikel.

Dennis Marinus Scholtus
Door

Dennis Marinus Scholtus

op 27 May 2014

Dankjewel Paul.

Gijs
Door

Gijs

op 28 Oct 2020

Ik ben wel benieuwd naar wat het effect is van een trademark op de zoekresultaten. Bijvoorbeeld: IMU of IMU®? Moet ik voor mijn organische resultaten kiezen om het trademark te laten vallen?

Reactie plaatsen