Marketing 3.0

Wat is marketing 3.0?

De voornaamste doelstelling van marketing is om op het juiste moment, op de juiste plaats te zijn om in een behoefte van een specifieke doelgroep te kunnen voorzien. Doordat een doelgroep constant in beweging is en de wensen en behoeften van deze specifieke groep mensen ook veelvuldig aan verandering onderhevig zijn, zullen de karakteristieke eigenschappen van de marketing inzet ook voortdurend ontwikkelen. Dit geeft de dynamiek aan van marketing. De filosofie achter de meest effectieve marketing inzet zal steeds veranderen en meebewegen met de doelgroep.

Om een marketing inzet te definiëren en een lijn te brengen in de ontwikkeling van de marketing inzet door de jaren heen wordt er tegenwoordig gesproken van marketing 3.0 als er een focus gelegd wordt op de visie en waarden van een bedrijf. Deze marketing methode staat in schril contrast met marketing 1.0. Bij de authentieke vorm van marketing werd de focus gelegd op een cognitieve aanpak van positionering. De producent was hierbij de bepalende factor. De marketingmethode die hierbij werd toegepast was gericht op het verkrijgen van zoveel mogelijk exposure (aandacht). De kracht van herhaling moest ervoor zorgen dat een aanbod in het geheugen van een doelgroep zou blijven hangen.

Het moment dat deze push-marketing steeds meer plaats maakte voor een klantgerichte pull-marketing kondigde een nieuwe marketing filosofie zich aan, die omschreven werd als marketing 2.0. Een relatiegerichte dialoog met de consument werd aangegaan om gerichter in te kunnen spelen op de behoefte van de doelgroep. Interactie met deze doelgroep speelt hierbij een essentiële rol. Veel bedrijven zijn hier nog flink actief mee.

Marketing 3.0 is juist gericht op het verspreiden van een oprechte boodschap over de achtergrond van het bedrijf en het aanbod zelf. De doelgroep krijgt inzichten over de identiteit van een bedrijf in combinatie met de (maatschappelijke) idealen die nagestreefd worden. Marketing 3.0 is gericht op de drie belangrijke behoeften van de moderne consument:

  • Idealisme; het creëren van een merkidentiteit, die gericht is op de overeenkomsten van de normen en waarden van het bedrijf met de idealen van de doelgroep.
  • Creativiteit; het betrekken van de doelgroep en het gebruik maken van de creativiteit en ideeën van deze specifieke groep mensen (co-creatie).
  • Brand community; het betrekken van de doelgroep in het integrale geheel van de identiteit van een merk, waarbij de inzet gericht is op het faciliteren van contact tussen klanten en hierbij géén commercieel belang verbonden is.

Marketing 3.0 inzet kan uitstekend samengaan met de het toepassen van marketing activiteiten uit het marketing 2.0 model met betrekking tot het uitdragen van een boodschap en identiteit. Dit is echter niet het geval met de cognitieve aanpak van het eerdere model dat tegenwoordig als een verouderd model wordt gezien in een veranderende markt. Marketing 3.0 is immers vrijwel volledig gericht op een mensgerichte relatie.