Community Management

Wat is community management?

Community management is een verzamelnaam van activiteiten die uitgevoerd worden met betrekking tot community marketing. Het is de omschrijving van het traject dat in het formuleren van de community doelstellingen een beginpunt heeft en het verwerken van de kennis en ervaring die uit de community voortkomt als een laatste stap kan worden gezien. Deze laatste stap is een continu proces aangezien een community de doelstelling heeft om een permanente dialoog aan te gaan met de doelgroep.

Community management bestaat grofweg uit vier belangrijke pijlers

  • Vergroten van het ledenaantal van de community
  • Verhogen van betrokkenheid en interactiviteit van de leden binnen de community
  • Het monitoren van het gedrag van de leden binnen de community
  • Optimalisatie van de community op basis van de strategie en de vertaling van de bruikbare informatie die uit de community gedestilleerd kan worden


Er wordt onderscheid gemaakt tussen strategisch community management en operationeel community management. Zoals de naam al aangeeft is strategisch community management gericht op de manier waarop de doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Dit heeft onder andere betrekking op de formulering van doelstellingen, de omschrijving van de karakteristieke kenmerken van de doelgroep en de manier waarop het bereiken van de doelstellingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Deze strategie kan goed gezien worden als activatie strategie.

Het operationeel community management is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van het strategisch community management (de operatie). Dit heeft betrekking op de manier waarop geïnteresseerden benaderd kunnen worden, wat de beste manier is om de doelgroep actief deel te laten nemen binnen de community en wat de inhoudelijke invulling van de dialoog moet zijn tussen de leden.

Community management vult de leegte op die er in deze huidige tijd is ontstaan tussen het ontvangen en verzenden. Communicatie met een doelgroep wordt steeds complexer en lastiger tot stand te brengen. Hierdoor is het lastiger om te onderscheiden wat er binnen een doelgroep leeft en wat de behoeftes zijn. Communicatiemanagement is een effectieve invulling hiervan.